VİZYON
  • Dünyanın önde gelen firmaları ile uzmanlık alanlarımızı genişleterek Tıp, Radyoloji.Laboratuvar ve Endüstri sektörlerinde yeni ufuklar açabilmek, işletmecilik çözümlerini oluşturarak, etkinliğimizi sürekli artırmak.
  • Müşterilerimizin ulusal ve uluslararası koşullar ile teknolojiler doğrultusunda artarak çeşitlilik gösteren gereksinimlerini ve beklentilerini aşarak karşılamak böylece müşterilerimizle sürekli bir beraberlik oluşturarak, etkin rekabetçi yaklaşım ile karlılık hedeflerine ulaşmak.
  • Çalışanlarımıza, yaratıcılıklarını üretkenliğe dönüştürebilecekleri ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir çalışma ortamı hazırlamak.
  • İddialı ve yetenekli gençler için çekim merkezi olmak.

 

MİSYON

  • Durmaz Medikal Teknik değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda, satış ve satış sonrası hizmetleri "Müşteri Memnuniyeti"ni en üst düzeyde sağlayacak şekilde gerçekleştirmek.
  • Teknolojide yaşanan gelişimleri hızlı ve etkin bir şekilde izlemek, Hastane,Radyoloji Birimlerinde performansını artıran güvenilir ürünlere dönüştürmek.
  • Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle; tüm kaynaklarımızı etkin biçimde kullanarak müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak.

 

STRATEJİ

  • Uluslararası standartlar ile kalitesi kanıtlanmış, dünya markaları ile en yüksek düzeyde hizmet vermek.
  • İnsan kaynaklarına ve ileri teknolojiye yatırıma devam etmek.