ETİK DEĞERLER

İş Etiği ve Ticari Politika
Kuruluşu’ndan bugüne “Dürüst Ticaret” yolunu seçmiş bu politikayı taviz vermeden yürütmekte, dürüst imajını korumakta ve bu politikanın çalışanları tarafından da aynen uygulanmasını istemekte kararlıdır.
Şirketler Grubu içinde konumu ne olursa olsun hiç kimse bu politikanın dışına çıkamaz ve aşağıdaki ilkeleri benimser:

 • Ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak,
 • Vergi kaçırmamak,
 • Devlet dairelerinde iş görürken rüşvet teklif etmemek,
 • Firmanın finansal raporlarında devleti yanıltmamak,
 • Ticari faaliyetlerimiz esnasında çevreye zarar vermemek, zorunlu durumlarda en az zararın verilmesine gayret etmek,
 • Ortakların hakkını korumak ve onlara karşı dürüst davranmak,
 • İşe eleman alırken ve çalışanların yükseltilmesinde ayrımcılık yapmamak (dil, din, bölge, ırk, cins, yaş vb),
 • Çalışanlar arasında ücret, yükselme ve atamalarda hakkaniyet ilkesine uymak,
 • Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına aykırı davranmamak davranılmasına göz yummamak,
 • Çalışanlara vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz vermek,
 • Mal ve hizmet satışında kaliteden taviz vermemek,
 • Mal ve hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmek,
 • Hileli ve kusurlu mal satmamak, satılması halinde geri almak,
 • Mal ve hizmetlerin satışında ve reklamında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamak,
 • Müşterilerle yaptığımız sözleşmelere sadık kalmak,
 • Mal ve hizmet aldığımız ve sattığımız diğer firmalara karşı doğruluk ve dürüstlük ilkesinden taviz vermemek ve sözleşmelere sadık kalmak,
 • Haksız rekabete girmemek.

Çalışanların Sosyal Yardım ve İnsan Hakları Politikası
Durmaz Medikal Teknik tarafından oluşturulan Çalışanların Sosyal Yardım ve İnsan Hakları Politikası, dürüst, hukuki, etik ve insani sorumluluklara uymak için asgari standartları temin etmektedir.
Durmaz Medikal Teknik Çalışanların Sosyal Yardım ve İnsan Hakları Politikası, ETI tarafından tespit edilmiş prensip ve standartları kapsamakta ve Temel Çalışma Uygulamaları Felsefesi’ne uymak ve daha mükemmel olmak için bir rehber oluşturmaktadır.
Bu politika, Durmaz Medikal Teknik  ofislerinde çalışan tüm daimi ve geçici personeli kapsar.

Temel Politika Unsurları

 • İstihdam özgürlüğü
 • Dernek kurma hürriyeti
 • Emniyetli ve sağlıklı çalışma koşulları
 • Açık ve düzgün iş uygulamaları
 • Fırsat eşitliği / tacize meydan vermemek
 • Adil ücret dağılımı
 • Çalışanların geliştirilmesi
 • Müşteri Politikası

Bizim yakın çalıştığımız çok sayıda ve çok çeşitli müşterilerimiz vardır. Müşterilerimize gösterdiğimiz ilgi şirketimizin değeridir. Başarımız, müşterilerimize sağladığımız ileri teknoloji ürünleri ile doğru tanı ve teşhislerinde kolaylık sağlama; araştırma ve rutin çalışmalarda kullanılan teknolojik cihaz ve sistemler ile müşterilerimizin laboratuvar performansını ve güvenilirliğini artırma yeteneğimize dayanır. Üstün bir müşteri hizmeti sunmanın, yüksek teknoloji ve kaliteye sahip ürünler sunmaktan çok daha önemli bir role sahip olduğunun bilincindeyiz. Müşterilerimiz ile sürekli iletişim halinde olmamız ve her seferinde ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirecek değerler sunabilmemiz hizmet kalitemizin bir ölçütüdür.
Durmaz Medikal Teknik müşteri memnuniyeti, şirket genelinde güvence altına alınmış ve kurumsallaştırılmış bir politika haline getirilmiştir.
Politikamız müşterilerimizle birlikte çalışarak onlara kalite, değer, hizmet ve yenilik vermektir. Temel yaklaşımımız, hizmet kalitesi ile müşteri beklentilerini karşılamanın ötesinde, müşteri gözü ile değerlendirme yaparak beklentilerin de üstünde performans gösterebilmektir.

Biz;

 • Doğru müşteriye, doğru ürünü ve hizmeti, doğru fiyatlar ile, doğru zamanda, doğru satış ve hizmet kanalından sunarak, satış sonrası kesintisiz hizmet sağlarız.
 • Müşterilerin izlenmesi, ihtiyaçlarının en iyi şekilde anlaşılabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerle müşterilerin her aşamada ve tümüyle tatmin edilmesi, düşüncelerinin alınması ve bunlara değer verilmesi için ilgili bölümlerle iletişim içinde olabilmelerini sağlarız.
 • Müşterilerimizin bizimle konuşabilmesi için ulaşılabilir oluruz.
 • Müşteri tatminine yönelik doğru hedefleri belirleriz ve oluşturulan politika, hedef ve yaklaşımların etkililiğini sürekli olarak test ederiz.
 • Sürekli değişimi hedefleyen bir organizasyonda müşteri memnuniyeti için, teknolojinin gelişimine yönelik artan ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve bunlara yönelik çözümler bulabilmek için yüksek kaliteli çözümler, ürünler ve hizmetler üretmeyi ilke ediniriz.
 • Müşteri talep ve şikayetlerini, memnuniyet sağlayacak şekilde sonuçlandırırız.
 • Kalite ve hizmetlerimizle, müşterilerimiz için güvenilir oluruz.
 • Müşterilerimizin bizden neler beklemesi gerektiğini bilmesi için tutarlı oluruz.
 • Müşterilerimizin bilgilerini gizlilikle saklarız.
 • Yaptığımız her şeyde mükemmeliyetçi oluruz.

 

İLKELER

Müşterilerimiz değerlidir.
Müşterilerimizin gereksinim ve beklentileri doğrultusunda sürekli olarak artı değer yaratmak, “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti”ni karşılamak ilk önceligimizdir. Satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile, müşterilerimizin yanında olmak ve destek sağlamak görevimizdir. Müşterilerimizi zorlamadan yönlendirir ve isteklerini öncelikle yerine getiririz.

Duyarlı, ahlaklı ve dürüst olmak ilkelerimizdir.
Çevreye ve topluma karşı duyarlı, tüm ilişkilerinde adil, dürüst, iyi niyetli, ve anlayışlı olmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak, sosyal sorumlulukları yerine getirmek ilkemizdir. Yasalara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarız ve bundan taviz vermeyiz. Tüm faaliyetlerimizde devletimize, müşterilerimize, personelimize, ortaklarımıza, daima dürüst davranır, doğayı ve kurum içi sosyal dengeyi koruruz.

Kaynaklarımızın gelişimini sağlamak ve daha “iyi”ye ulaşmak, hedefimizdir.
Faaliyetlerimizden kaynak yaratarak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek, böylece kalitemizin, hizmet performansımızın ve kaynaklarımızın sürekli gelişimine ivme kazandırmak, ortaklarımıza kar sağlamak; çalısanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak, şirket imajımızı korumak ve güçlendirmek, daima lider konumunda olmak hedefimizdir.

İnsan kaynağımız kalitemizi belirler.
Durmaz Medikal Teknik satış ve satış sonrası hizmetlerimizin kalitesi çalısanlarımızın kalitesiyle başlar. İddialı ve yetenekli gençler için çekim merkezi olmak, yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından faydalanmak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak, işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Durmaz Medikal'ın devamlılığı için seçtiğimiz yoldur.